Drąsiausias Anglijos karys rankose nė karto nelaikė ginklo

koltmanasDaugumos tautų drąsiausių karių vardai suteikiami vyrams, ant kurių krūtinės nebėra vietos medaliams. Paprastai tai snaiperiai, lakūnai, jūrininkai. Išimtis šioje didvyrių plejadoje anglai. Manoma, kad daugiausia kovinių apdovanojimų Didžiosios Britanijo istorijoje yra gavęs Pirmajame pasauliniame kare dalyvavęs sodininko sūnus kapralas Viljamas Haroldas Koltmanas (William Harold Coltman 1891 – 1974 m.). Jo kolekcijoje net Viktorijos kryžius, kuriuo paprastai apdovanojami kovos lauke kritę kariai ir tik išimtinais atvejais gyvieji. Šiandien Viktorijos kryžių ant krūtinės gali prisisegti tik aštuoni Jungtinėje karalystėje gyvenantys vyrai.

Įdomiausia, kad Koltmanas drąsiausiu visų laiku kariu tapo nė karto neiššovęs. Maža to, per visą karą jis į rankas nė karto nepaėmė ginklo. Jis buvo sektantas, o tikėjimas griežtai draudė prieš gyvus sutvėrimus naudoti prievartą ir, tuo labiau, šaudyti ar sprogdinti kitus žmones. Visgi religinės nuostatos netrukdė būti savo šalies patriotu ir Koltmanas į karą patraukė … savanoriu.

Tenka pripažinti, kad Didžiosios Britanijos armijos vadai, nors ir nustebinti tokio keisto savanorio troškimo vykti į frontą, jo nepasiuntė tiesiai į karinio tribunolo rankas, kaip, greičiausiai, būtų nutikę Rusijoje ar panšiuose kraštuose . Patriotui į rankas vietoj šautuvo buvo įduoti sanitaro neštuvai ir baltas raištis su raudonu kryžiumi. Taip „apginkluotas“ vaikinas išsiųstas tiesiai į mūšio lauką.

Karo metais Koltmanas išgelbėjo šimtus, o gal ir tūkstančius, gyvybių. Kartą, ypatingai kruvino mūšio metu, jis nesitraukė iš priešakinių pozicijų 48 valandas.

Dievas turbūt saugojo sanitarą, nes namo jis grįžo net nesužeistas ir po to daugelį metų dirbo gimto miesto Bertono parke sodininku.