Papulkininkis Frensis Jungchusbandas – anglų keliautojas iš šnipas

Papulkininkis Frensis Jungchusbandas (Sir Francis Edward Younghusband) išgarsėjo savo kelionėmis į Tolimuosius Rytus, Centrinę Aziją ir tuo, kad 1904 m. vadovavo anglų įsiveržimui į Tibetą. Jis taip pat vadovavo Karališkajai geografų draugijai.

F. Jungchusbandas gimė 1863 m. gegužės 31 d. Šiaurės vakarų Indijoje, Miuri (Murree) miestelyje. Šiandien šis miestelis priklauso Pakistanui. Tėvas Džonas Jungchusbandas tarnavoAnglijos kariuomenėjo. Jo žmonos Klaras Šou brolis Bernardas Šou buvo garsus Vidurinės Azijos tyrinėtojas. Kai Frensis dar nebuvo išlipęs iš vystyklų, jo mama kartu su sūnumi išvažiavo gyventi į Angliją. Kai 1867 m. moteris grįžo atgal į Indiją, sūnų ji paliko auklėti tėvynėje gyvenantiems religingiems tėvams. Po trejų metų, 1867 m., mama ir tėvas grįžo į Angliją ir šeima vėl gyveno kartu. 1867 m. jaunasis Frensis įstojo į Kliftono koledžą, o 1867 m. pratęsė mokslus Sandžerstė (Sandhurst) įsikūrusioje karinėje kolegijoje. 1882 m. būsimasis keliautojas baigė studijas, gavo jaunesniojo leitenanto laipsnį ir buvo paskirtas į tarnybą Delyje, dragūnų pulke.

1886-1887 m. F. Jungchusbandas leidosi į savo garsiąją pirmąją kelionę. Per šiuos metus jis išilgai nuo Vakarų iki Rytų perėjo Centrinę Aziją. Kartu su bendrakeleiviais, jis įveikė Gobio dykumą, perėjo Mandžiūriją, mongoliškąją Tina Šanio kalnų dalį ir pasiekė Kašgarą. Vėliau jis surengė dar dvi ekspedicijas į Pamyro regioną, kurių metu užsiiminėjo ne tik moksliniais tyrimais, bet ir dirbo Anglijos vyriausybei. Dėl jo veiksmų 1890 m. net kilo vadinamoji Pamyro krizė.

1903 m. F. Jungchusbandas buvo įgaliotas vesti derybas su Tibeto valdovu, kad šalis pasiduotų Anglijos įtakai. Derybos nebuvo sėkmingos ir anglai puolė Tibetą, tačiau vietiniams pavyko atremti puolimą. Prasidėjo antros derybas. Kai ir jos neatnešė vaisių, vel surengta karinė operacija, kuriai šį kartą vadovavo pats papulkinkis. Šį kartą okupantams sekėsi geriau. Jie užėmė Lhasą ir dalai lama buvo priverstas bėgti iš šalies. Sostinėje likę valdininkai buvo priversti sudaryti nelygeviartę prekybos sutartį. Už šį „žygdarbį“ karininkas buvo pašvęstas į riterius.

1906—1909 m. F. Jungchusbandas buvo politinis patarėjas – pilkasis kardinolas – Kašmyro vyriausybėje.

Baigęs tarnybą, papulkininkis įsikūrė Anglijoje ir iki mirties vadovavo įvairioms visuomeninėms organizacijosm Kamuojamas skerdynių Tibete atsiminimų, jis paniro į religiją. Keliautojas mirė savo lovoje 1942 m. liepos 31 d.