Paskutinis pasidavęs vokiečių dalinys buvo meteorologai

kapituliaves-dalinysIstorijos vadovėliuose rašoma, kad Hitlerinė Vokietija oficialiai kapituliavo 1945 m. gegužės 8 d. (tik rusai dėl politinių sumetimų pergalės dieną švenčia gegužės 9 d.), tačiau mažai kas žino, kad paskutinis Trečiojo Reicho dalinys kapituliavo tik tų pačių metų rugsėjo 3 d.

Šiuo, formaliai ilgiausiai kovojusiu daliniu tapo meteorologai, kuriems vadovavo Vilhelmas Dage. Jie nebuvo fanatikai. Antrojo pasaulinio karo metais visoms kovojančioms pusėms orų prognozė buvo gyvybiškai svarbi. Karinių operacijų sausumoje ir jūroje planai buvo dėliojami remiantis orų prognozėmis, kurioms sudaryti savo ruožtu reikėjo kuo tikslesnių ir gausesnių duomenų.

Siekian gauti kuo daugiau duomenų ir buvo suformuota Vilhelmo Dage 11 vyrų grupė, kurią 1944 rugsėjį povandeninis laivas U – 307 ir garlaivis „Karlas Bušas“ slapta išlaipino Nordosland saloje netoli Špicbergeno. Grupei aprūpinti reikėjo 1800 dėžių provianto. Į atšiaurią salą buvo atgabentas net 50 kvadratinių metrų ploto gyvenamas barakas su pirtimi. Visa operacija kainavo 2 mln. reichsmarkių. Už tiek buvo galima pagaminti 6 vidutinius tankus.

Šie žmonės čia įkūrė slaptą meteorologijos stotį ir vadovybei reguliariai perdavinėjo duomenis. Visa grupė dirbdama rizikavo gyvybėmis. Jei priešo lėktuvas juos būtų aptikęs, nedelsiant būtų prasidėjusi sunaikinimo operacija. Abi kovojančios pusės negailestingai naikino priešo meteo stotis.

Sąjungininkai slaptos stoties niekada neaptiko. Tik 1945 geugužę, Vokietijai kapituliavus, vokiečiai patys susisiekė su Norvegijoje dislokuotais Didžiosios Britanijos daliniais ir paprašė juos paimti iš salos. Laivas, kuris turėjo priimti dalinio kapituliaciją, atšiaurioje bazėje įsikūrusią salą pasiekė tik po kelių mėnesių – rugsėjo 3 d. , nes iki tol anglams nesisekė nustatyti tikslių vokiečių koordinačių.

Laivo kapitonas norvegas Liudvigas Albertsenas buvo senas Dege draugas. Jie kartu dalyvavo keliose Arktinėse ekspedicijose. Vyrai, dar neseniai tarnavę kovojančiose armijose, apsikabino ir sėdo prie šampanu ir stipresniais gėrimais nukrauto stalo. Gerokai įkaušę jie vos neužmiršo, kad visgi reikia priimti paskutinio dalinio kapituliaciją. Vokiečiai norvegams įteikė savo ginkluotę – kulkosvaidį, pistoletą ir 9 karabinus. Karas jiems baigėsi.

Šaltiniai: „Spiegel Online“ , „ Die vergessenen Haudegen“

Paskutinis pasidavęs vokiečių metereologų dalinys.